نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR5 , واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک,               محصولات الکترونیکی سایر محصولات 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR5 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2H 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8 3051TG3A2B21BS1I1Q4 3051T TRANSMITTER ROSEMOUNT      3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR5 , واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک,               محصولات الکترونیکی سایر محصولات 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR5 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2H 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8 3051TG3A2B21BS1I1Q4 3051T TRANSMITTER ROSEMOUNT      3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR5 , واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک,               محصولات الکترونیکی سایر محصولات 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR5 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2H 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5 3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8 3051TG3A2B21BS1I1Q4 3051T TRANSMITTER ROSEMOUNT

3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR5

Rosemount / Rosemount

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: پرشر/پرشر ترنسمیتر

زیرزیرگروه: ترنسمیتر

برند: Rosemount

قیمت واحد: برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید.

توضیحات:

3051TG3A2B21BS1I1Q4Q8M5D4P2HR5 
TRANSMITTER
ROSEMOUNT
 

محصولات مشابه