نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

8260583-8W072-003, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک  8260583-8W072-003,8260583-8W072-00,8260583-8W072-0,8260583-8W072-,8260583-8W072,8260583-8W07,8260583-8W0,8260583-8W,8260583-8,8260583-,8260583,826058,82605,8260,826,82 SEW RESISTOR,BREAKING RESISTOR,IND.ELECTRONICS,Brake resistance,NAMISANAT.CO,https:,,namisanat.com,per, ,الکترونیک صنعتی,سیو,ارودرایو,مقاومت شکستن,رزیستور,مقاومت,مقاومت ترمز

8260583-8W072-003

SEW / SEW

گروه: الکترونیک صنعتی

زیرگروه: رزیستور (مقاومت)

زیرزیرگروه: سایر مقاومتها

برند: SEW

قیمت واحد: 16,500,000 ریال

توضیحات:

8260583-8W072-003

SEW

EURODRIVE

RESISTOR

BRAKE RESISTOR

محصولات مشابه