نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

INBIN-P500 , واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک  INBIN-P500,INBIN-P50,INBIN-P5,INBIN-P,INBIN-,INBIN,INBI,INB,IN SCHISCHEK MEASUREMENT & INSTRUMENT,PRESSURE,PRESSURE SWITCH,GERMANY,Pressure disorder,NAMISANAT.CO,https:,,www.namisanat.com,per, ,ابزار دقیق,پرشر سوییچ,پرشر,اندازه گیری و ابزار دقیق,آلمانی,اختلال فشار,سیچیسکINBIN-P500 , واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک  INBIN-P500,INBIN-P50,INBIN-P5,INBIN-P,INBIN-,INBIN,INBI,INB,IN SCHISCHEK MEASUREMENT & INSTRUMENT,PRESSURE,PRESSURE SWITCH,GERMANY,Pressure disorder,NAMISANAT.CO,https:,,www.namisanat.com,per, ,ابزار دقیق,پرشر سوییچ,پرشر,اندازه گیری و ابزار دقیق,آلمانی,اختلال فشار,سیچیسک

INBIN-P500

SCHISCHEK / SCHISCHEK

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: پرشر سوئیچ

زیرزیرگروه: پرشر سوئیچ

برند: SCHISCHEK

قیمت واحد: 150,000,000 ریال

توضیحات:

INBIN-P500 

SCHISCHEK

PRESSURE SWITCH

GERMANY

محصولات مشابه