نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

87.11.0.240.0000.PAS, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک  87.11.0.240.0000.PAS,87.11.0.240.0000.PA,87.11.0.240.0000.P,87.11.0.240.0000.,87.11.0.240.0000,87.11.0.240.000,87.11.0.240.00,87.11.0.240.0,87.11.0.240.,87.11.0.240,87.11.0.24,87.11.0.2,87.11.0.,87.11.0,87.11.,87.11,87.1,87.,87 FINDER RELAY,IND.POWER,OTHER RELAYS,NAMISNAT.CO,https:,,www.namisanat.com,per,, برق صنعتی,رله,فایندر,یابنده,سایر رله ها,87.11.0.240.0000.PAS, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک  87.11.0.240.0000.PAS,87.11.0.240.0000.PA,87.11.0.240.0000.P,87.11.0.240.0000.,87.11.0.240.0000,87.11.0.240.000,87.11.0.240.00,87.11.0.240.0,87.11.0.240.,87.11.0.240,87.11.0.24,87.11.0.2,87.11.0.,87.11.0,87.11.,87.11,87.1,87.,87 FINDER RELAY,IND.POWER,OTHER RELAYS,NAMISNAT.CO,https:,,www.namisanat.com,per,, برق صنعتی,رله,فایندر,یابنده,سایر رله ها,

87.11.0.240.0000.PAS

Finder / Finder

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Finder

قیمت واحد: برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید.

توضیحات:

87.11.0.240.0000.PAS

FINDER

RELAY

8A-250V~24..48VDC&24..240VAC

محصولات مشابه