نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

PRESSURE TRANSMITTER KOBOLD GERMANY SEN96010B075B0, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک SEN96010B075B0,SEN96010B075B,SEN96010B075,SEN96010B07,SEN96010B0,SEN96010B,SEN96010,SEN9601,SEN960,SEN96,SEN9 KOBOLD,PRESSURE TRANSMITTER,PRESSURE کوبولد,پرشر ترنسمیتر,پرشرPRESSURE TRANSMITTER KOBOLD GERMANY SEN96010B075B0, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک SEN96010B075B0,SEN96010B075B,SEN96010B075,SEN96010B07,SEN96010B0,SEN96010B,SEN96010,SEN9601,SEN960,SEN96,SEN9 KOBOLD,PRESSURE TRANSMITTER,PRESSURE کوبولد,پرشر ترنسمیتر,پرشرPRESSURE TRANSMITTER KOBOLD GERMANY SEN96010B075B0, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک SEN96010B075B0,SEN96010B075B,SEN96010B075,SEN96010B07,SEN96010B0,SEN96010B,SEN96010,SEN9601,SEN960,SEN96,SEN9 KOBOLD,PRESSURE TRANSMITTER,PRESSURE کوبولد,پرشر ترنسمیتر,پرشر

PRESSURE TRANSMITTER KOBOLD GERMANY SEN96010B075B0

KOBOLD / KOBOLD

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: پرشر/پرشر ترنسمیتر

زیرزیرگروه: انواع پرشر

برند: KOBOLD

قیمت واحد: 35,000,000 ریال

توضیحات:

SEN96010B075B0

PRESSURE TRANSMITTER KOBOLD GERMANY SEN96010B075B0

KOBOLD

PRESSURE SENSOR

0..10BAR

4..20MA

8..30V

محصولات مشابه