نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

OPTIFLUX4000,DN50/2 INCH, OPIFLUX4000 ,DN 50/2 INCH,OPIFLUX4000 ,DN 50/2 INC,OPIFLUX4000 ,DN 50/2IN,OPIFLUX4000 ,DN 50/2 I,OPIFLUX4000 ,DN 50/2 ,OPIFLUX4000 ,DN 50/2,OPIFLUX4000 ,DN 50/,OPIFLUX4000 ,DN50,OPIFLUX4000 ,DN 5,OPIFLUX4000 ,DN ,OPIFLUX4000 ,DN,OPIFLUX4000 ,D,OPIFLUX4000 ,,OPIFLUX4000,OPIFLUX400,OPIFLUX40,OPIFLUX4,OPIFLUX,OPIFLU,OPIF,OPI,OP,O, ,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی برق صنعتی,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,MEASUREMENT &INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق,Electromagnetic flow sensor,NL-3313 LC,KROHNE,A12010520,FE/FIT-3052RC-00081,The OPTIFLUX 4000 is an electromagnetic flow sensor. Combined with the IFC 050, IFC 100 or IFC 300 signal converters it forms the OPTIFLUX 4050OPTIFLUX4000,DN50/2 INCH, OPIFLUX4000 ,DN 50/2 INCH,OPIFLUX4000 ,DN 50/2 INC,OPIFLUX4000 ,DN 50/2IN,OPIFLUX4000 ,DN 50/2 I,OPIFLUX4000 ,DN 50/2 ,OPIFLUX4000 ,DN 50/2,OPIFLUX4000 ,DN 50/,OPIFLUX4000 ,DN50,OPIFLUX4000 ,DN 5,OPIFLUX4000 ,DN ,OPIFLUX4000 ,DN,OPIFLUX4000 ,D,OPIFLUX4000 ,,OPIFLUX4000,OPIFLUX400,OPIFLUX40,OPIFLUX4,OPIFLUX,OPIFLU,OPIF,OPI,OP,O, ,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی برق صنعتی,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,MEASUREMENT &INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق,Electromagnetic flow sensor,NL-3313 LC,KROHNE,A12010520,FE/FIT-3052RC-00081,The OPTIFLUX 4000 is an electromagnetic flow sensor. Combined with the IFC 050, IFC 100 or IFC 300 signal converters it forms the OPTIFLUX 4050OPTIFLUX4000,DN50/2 INCH, OPIFLUX4000 ,DN 50/2 INCH,OPIFLUX4000 ,DN 50/2 INC,OPIFLUX4000 ,DN 50/2IN,OPIFLUX4000 ,DN 50/2 I,OPIFLUX4000 ,DN 50/2 ,OPIFLUX4000 ,DN 50/2,OPIFLUX4000 ,DN 50/,OPIFLUX4000 ,DN50,OPIFLUX4000 ,DN 5,OPIFLUX4000 ,DN ,OPIFLUX4000 ,DN,OPIFLUX4000 ,D,OPIFLUX4000 ,,OPIFLUX4000,OPIFLUX400,OPIFLUX40,OPIFLUX4,OPIFLUX,OPIFLU,OPIF,OPI,OP,O, ,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی برق صنعتی,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,MEASUREMENT &INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق,Electromagnetic flow sensor,NL-3313 LC,KROHNE,A12010520,FE/FIT-3052RC-00081,The OPTIFLUX 4000 is an electromagnetic flow sensor. Combined with the IFC 050, IFC 100 or IFC 300 signal converters it forms the OPTIFLUX 4050

OPTIFLUX4000,DN50/2 INCH

KROHNE / KROHNE

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: فلومتر

زیرزیرگروه: دیگر

برند: KROHNE

قیمت واحد: برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید.

توضیحات:

OPTIFLUX4000,DN50/2 INCH

FLOW METER

DATASHEET

محصولات مشابه