نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

EPS-P330B-1H010-DN80 PN16, EPS-P335B-1H010-DN100-PN16,EPS-P335B-1H010-DN100-PN1,EPS-P335B-1H010-DN100-PN,EPS-P335B-1H010-DN100-P,EPS-P335B-1H010-DN100,EPS-P335B-1H010-DN10,EPS-P335B-1H010-DN1,EPS-P335B-1H010-DN,EPS-P335B-1H010-D,EPS-P335B-1H010-,EPS-P335B-1H010,EPS-P335B-1H01,EPS-P335B-1H0,EPS-P335B-1,EPS-P335B-1,EPS-P335B-,EPS-P335B,EPS-P335,EPS-P33,EPS-P3,EPS-P,EPS-,EPS,EP,E, ,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی برق صنعتی,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,MEASUREMENT &INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق,MEASUREMENT ,INSTRUMENT,اندازه گیری, ابزار دقیق,Measuring range: 0.05 ... 40,715 m³/h, Connection: flange DN10 ... DN1200, ANSI ½ ... 48EPS-P330B-1H010-DN80 PN16, EPS-P335B-1H010-DN100-PN16,EPS-P335B-1H010-DN100-PN1,EPS-P335B-1H010-DN100-PN,EPS-P335B-1H010-DN100-P,EPS-P335B-1H010-DN100,EPS-P335B-1H010-DN10,EPS-P335B-1H010-DN1,EPS-P335B-1H010-DN,EPS-P335B-1H010-D,EPS-P335B-1H010-,EPS-P335B-1H010,EPS-P335B-1H01,EPS-P335B-1H0,EPS-P335B-1,EPS-P335B-1,EPS-P335B-,EPS-P335B,EPS-P335,EPS-P33,EPS-P3,EPS-P,EPS-,EPS,EP,E, ,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی برق صنعتی,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,MEASUREMENT &INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق,MEASUREMENT ,INSTRUMENT,اندازه گیری, ابزار دقیق,Measuring range: 0.05 ... 40,715 m³/h, Connection: flange DN10 ... DN1200, ANSI ½ ... 48EPS-P330B-1H010-DN80 PN16, EPS-P335B-1H010-DN100-PN16,EPS-P335B-1H010-DN100-PN1,EPS-P335B-1H010-DN100-PN,EPS-P335B-1H010-DN100-P,EPS-P335B-1H010-DN100,EPS-P335B-1H010-DN10,EPS-P335B-1H010-DN1,EPS-P335B-1H010-DN,EPS-P335B-1H010-D,EPS-P335B-1H010-,EPS-P335B-1H010,EPS-P335B-1H01,EPS-P335B-1H0,EPS-P335B-1,EPS-P335B-1,EPS-P335B-,EPS-P335B,EPS-P335,EPS-P33,EPS-P3,EPS-P,EPS-,EPS,EP,E, ,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی برق صنعتی,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,MEASUREMENT &INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق,MEASUREMENT ,INSTRUMENT,اندازه گیری, ابزار دقیق,Measuring range: 0.05 ... 40,715 m³/h, Connection: flange DN10 ... DN1200, ANSI ½ ... 48

EPS-P330B-1H010-DN80 PN16

KOBOLD / KOBOLD

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: فلومتر

زیرزیرگروه: دیگر

برند: KOBOLD

قیمت واحد: برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید.

توضیحات:

EPS-P330B-1H010-DN80 PN16

flow meter

Datasheet

 

محصولات مشابه