نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

kFD2-EB2, kFD2-E82,kFD2-E8,kFD2-E,kFD2-,kFD,kF,k, namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,Ind.automation,اتوماسیون صنعتی, ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات ,  Sensor , سنسور مغناطیسی,siemes, Reflex Sensor , سنسور واکنش,	 Ultrasonic Sensor , سنسور اولتراسونیک, Vision Sensor , سنسور بینایی, Photoelectric Sensor and Proximity Sensor , سنسور فتوالکتریک و مجاورت, Proximity Sensor , سنسور مجاورت	, Flow Sensor , سنسور جریان,HDA4745-A-400-000,HDA4745-A-400-00,HDA4745-A-400,HDA4745-A-40,HDA4745-A-4,HDA4745-A-,HDA4745-A,HDA4745-,HDA474,HDA47,HDA4,HDA,HD,H,Pressure Transmitter, HDA 4700M,HYDAC, Temperature Sensor , سنسور دما	, Touch Sensor , سنسور لمسی	 Fiber Optic Sensor , سنسور فیبر نوری	, Magnetic Sensors , Cylinder Sensor , سنسور مغناطیسی - سنسور سیلندری,	 Pressure Sensor , سنسور فشار, Photoelectric Sensor , سنسور فتوالکتریک	, Valve Sensor , سنسور سوپاپ	, Level Sensor , سنسور سطح, Capacitive Sensor , سنسور خازنی,	INVERTER Inductive sensor , سنسور القایی,BOARD,board,برد, • Interface for Power Rail • Supply rating 4 A, external fused • Relay contact output, reversible • LED status indicationkFD2-EB2, kFD2-E82,kFD2-E8,kFD2-E,kFD2-,kFD,kF,k, namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,Ind.automation,اتوماسیون صنعتی, ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات ,  Sensor , سنسور مغناطیسی,siemes, Reflex Sensor , سنسور واکنش,	 Ultrasonic Sensor , سنسور اولتراسونیک, Vision Sensor , سنسور بینایی, Photoelectric Sensor and Proximity Sensor , سنسور فتوالکتریک و مجاورت, Proximity Sensor , سنسور مجاورت	, Flow Sensor , سنسور جریان,HDA4745-A-400-000,HDA4745-A-400-00,HDA4745-A-400,HDA4745-A-40,HDA4745-A-4,HDA4745-A-,HDA4745-A,HDA4745-,HDA474,HDA47,HDA4,HDA,HD,H,Pressure Transmitter, HDA 4700M,HYDAC, Temperature Sensor , سنسور دما	, Touch Sensor , سنسور لمسی	 Fiber Optic Sensor , سنسور فیبر نوری	, Magnetic Sensors , Cylinder Sensor , سنسور مغناطیسی - سنسور سیلندری,	 Pressure Sensor , سنسور فشار, Photoelectric Sensor , سنسور فتوالکتریک	, Valve Sensor , سنسور سوپاپ	, Level Sensor , سنسور سطح, Capacitive Sensor , سنسور خازنی,	INVERTER Inductive sensor , سنسور القایی,BOARD,board,برد, • Interface for Power Rail • Supply rating 4 A, external fused • Relay contact output, reversible • LED status indication

kFD2-EB2

Pepperl+Fuchs / Pepperl+Fuchs

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Pepperl+Fuchs

قیمت واحد: 30,000,000 ریال

توضیحات:

kFD2-EB2

P+F

PEPPERL+FUCHS

RELAY

NEW OPEN BOX

محصولات مشابه