نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

KFD2-PT2-EX1-5, kFD2-E82,kFD2-E8,kFD2-E,kFD2-,kFD,kF,k, namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,Ind.automation,اتوماسیون صنعتی, ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک,KFD2-SOT2-EX1.LB,KFD2-SOT2-EX1.,KFD2-SOT2-EX,KFD2-SOT2-E,KFD2-,KFD2-S,KFD,KF,K,KFD2-ST2-EX2,KFD2-ST2-EX,KFD2-ST2-E,KFD2-ST2-,KFD2-ST,KF,KFD,K, واردات قطعات , Flow Sensor , سنسور جریان,HDA4745-A-400-000,HDA4745-A-400-00,HDA4745-A-400,HDA4745-A-40,HDA4745-A-4,HDA4745-A-,HDA4745-A,HDA4745-,HDA474,HDA47,HDA4,HDA,HD,H,KFD2-PT2-EX1,KFD2-PT2-EX,KFD2-PT2-E,KFD2-PT2-,KFD2-PT2,KFD2-PT,KFD2-P,KFD2-,KFD2,KFD,KF,K,Potentiometer Converter KFD2-PT2-Ex1 < 1-channel isolated barrier < 24 V DC supply (Power Rail) < Potentiometer input < Voltage output 0 V ... 10 V < Lead resistance compensation adjustment < Accuracy 0.05 % < Up to SIL 2 acc. to IEC 61508KFD2-PT2-EX1-5, kFD2-E82,kFD2-E8,kFD2-E,kFD2-,kFD,kF,k, namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,Ind.automation,اتوماسیون صنعتی, ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک,KFD2-SOT2-EX1.LB,KFD2-SOT2-EX1.,KFD2-SOT2-EX,KFD2-SOT2-E,KFD2-,KFD2-S,KFD,KF,K,KFD2-ST2-EX2,KFD2-ST2-EX,KFD2-ST2-E,KFD2-ST2-,KFD2-ST,KF,KFD,K, واردات قطعات , Flow Sensor , سنسور جریان,HDA4745-A-400-000,HDA4745-A-400-00,HDA4745-A-400,HDA4745-A-40,HDA4745-A-4,HDA4745-A-,HDA4745-A,HDA4745-,HDA474,HDA47,HDA4,HDA,HD,H,KFD2-PT2-EX1,KFD2-PT2-EX,KFD2-PT2-E,KFD2-PT2-,KFD2-PT2,KFD2-PT,KFD2-P,KFD2-,KFD2,KFD,KF,K,Potentiometer Converter KFD2-PT2-Ex1 < 1-channel isolated barrier < 24 V DC supply (Power Rail) < Potentiometer input < Voltage output 0 V ... 10 V < Lead resistance compensation adjustment < Accuracy 0.05 % < Up to SIL 2 acc. to IEC 61508

KFD2-PT2-EX1-5

Pepperl+Fuchs / Pepperl+Fuchs

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Pepperl+Fuchs

قیمت واحد: 40,000,000 ریال

توضیحات:

KFD2-PT2-EX1-5

P+F

PEPPERL+FUCHS

RELAY

NEW OPEN BOX

محصولات مشابه