نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

KSD2-CI-S-Ex, KHD0-ICS,EX 250P,KHD0-ICS,EX 25KHD0-ICS,EX 2,KHD0-ICS,EX,KHD0-ICS,,KHD0-IC,KHD0-I,KHD0,KHD,KH,K,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت,Ind.automation,اتوماسیون صنعتی, ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات ,  Sensor , سنسور مغناطیسی, Reflex Sensor , سنسور واکنش,	 Ultrasonic Sensor , سنسور اولتراسونیک, Vision Sensor , سنسور بینایی, Photoelectric Sensor and Proximity Sensor , سنسور فتوالکتریک و مجاورت, Proximity Sensor , سنسور مجاورت	, Flow Sensor , سنسور جریان, Temperature Sensor , سنسور دما	, Touch Sensor , سنسور لمسی	 Fiber Optic Sensor , سنسور فیبر نوری	, Magnetic Sensors , Cylinder Sensor , سنسور مغناطیسی - سنسور سیلندری,	 Pressure Sensor , سنسور فشار, Photoelectric Sensor , سنسور فتوالکتریک	, Valve Sensor , سنسور سوپاپ	, Level Sensor , سنسور سطح,KSD2-CI-S-Ex,KSD2-CI-S-E,KSD2-CI-S-,KSD2-CI-S,KSD2-CI,KSD2-C,KSD2-,KSD,KS,K, Capacitive Sensor , سنسور خازنی,	• 1-channel • Input EEx ia IIC • Device installation in Zone 2 • 24 V DC supply voltage • Lead breakage (LB) and short-circuit (SC) monitoring • 4 limit values • Transfer of SMART signals into the hazardous area • Power Rail bus • EMC acc. to NAMUR NE 21 Inductive sensor , سنسور القایی	,KSD2-CI-S-Ex, KHD0-ICS,EX 250P,KHD0-ICS,EX 25KHD0-ICS,EX 2,KHD0-ICS,EX,KHD0-ICS,,KHD0-IC,KHD0-I,KHD0,KHD,KH,K,namisanat,نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت,Ind.automation,اتوماسیون صنعتی, ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات ,  Sensor , سنسور مغناطیسی, Reflex Sensor , سنسور واکنش,	 Ultrasonic Sensor , سنسور اولتراسونیک, Vision Sensor , سنسور بینایی, Photoelectric Sensor and Proximity Sensor , سنسور فتوالکتریک و مجاورت, Proximity Sensor , سنسور مجاورت	, Flow Sensor , سنسور جریان, Temperature Sensor , سنسور دما	, Touch Sensor , سنسور لمسی	 Fiber Optic Sensor , سنسور فیبر نوری	, Magnetic Sensors , Cylinder Sensor , سنسور مغناطیسی - سنسور سیلندری,	 Pressure Sensor , سنسور فشار, Photoelectric Sensor , سنسور فتوالکتریک	, Valve Sensor , سنسور سوپاپ	, Level Sensor , سنسور سطح,KSD2-CI-S-Ex,KSD2-CI-S-E,KSD2-CI-S-,KSD2-CI-S,KSD2-CI,KSD2-C,KSD2-,KSD,KS,K, Capacitive Sensor , سنسور خازنی,	• 1-channel • Input EEx ia IIC • Device installation in Zone 2 • 24 V DC supply voltage • Lead breakage (LB) and short-circuit (SC) monitoring • 4 limit values • Transfer of SMART signals into the hazardous area • Power Rail bus • EMC acc. to NAMUR NE 21 Inductive sensor , سنسور القایی	,

KSD2-CI-S-Ex

Pepperl+Fuchs / Pepperl+Fuchs

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Pepperl+Fuchs

قیمت واحد: 50,000,000 ریال

توضیحات:

KSD2-CI-S-Ex

P+F

PEPPERL+FUCHS

RELAY

NEW OPEN BOX

 

محصولات مشابه