نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

KFD2-SOT2-EX2,  واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات , KFD0-CS-EX1.54,KFD0-CS-EX1.5,KFD0-CS-EX1,KFD0-CS-EX,KFD0-CS-E,KFD0-CS,KFD0,KFD0,KF,K, KFD2-EB2,KFD2-E,KFD2-Eb,KFD2,KFD,KF,K, relay KFD2-PT2.EX1,KFD2-PT2.E,KFD2-PT2,KFD2-PT,KFD2-P,KFD2,KFD,K, KFD2-PT-EX1,KFD2-PT-EX,KFD2-PT-E,KFD2-PT,KFD2-P,KFD2,KFD,KF,K, KFD2-SD-EX1.48-90,KFD2-SD-EX1.48,KFD2-SD-EX1,KFD2-SD-E,KFD2-S,KFD2, KFD2-SOT2-EX2,KFD2-SOT2-EX,KFD2-SOT2,KFD2-SO,KFD2,KFD2-S,KFD2-SOT2-EX2,  واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات , KFD0-CS-EX1.54,KFD0-CS-EX1.5,KFD0-CS-EX1,KFD0-CS-EX,KFD0-CS-E,KFD0-CS,KFD0,KFD0,KF,K, KFD2-EB2,KFD2-E,KFD2-Eb,KFD2,KFD,KF,K, relay KFD2-PT2.EX1,KFD2-PT2.E,KFD2-PT2,KFD2-PT,KFD2-P,KFD2,KFD,K, KFD2-PT-EX1,KFD2-PT-EX,KFD2-PT-E,KFD2-PT,KFD2-P,KFD2,KFD,KF,K, KFD2-SD-EX1.48-90,KFD2-SD-EX1.48,KFD2-SD-EX1,KFD2-SD-E,KFD2-S,KFD2, KFD2-SOT2-EX2,KFD2-SOT2-EX,KFD2-SOT2,KFD2-SO,KFD2,KFD2-S,

KFD2-SOT2-EX2

Pepperl+Fuchs / Pepperl+Fuchs

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Pepperl+Fuchs

قیمت واحد: 20,000,000 ریال

توضیحات:

KFD2-SOT2-EX2

P+F

PEPPERL+FUCHS

relay

NEW OPEN BOX

محصولات مشابه