نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

KFD2-ST2-EX1.LB,  واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات , KFD2-SR2-Ex2.W,KFD2-SR2-Ex2,KFD2-SR2-Ex,KFD2-SR2,KFD2, relay KFD2-SR2-Ex1.W,KFD2-SR2-Ex,KFD2-SR2-E,KFD2-SR,KFD2-S,KFD2,KF,K, KFD2-ST2-EX1.LB,KFD2-ST2-EX1.,KFD2-ST,KFD2,KF,k,KFD2-ST2-EX1.LB,  واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات , KFD2-SR2-Ex2.W,KFD2-SR2-Ex2,KFD2-SR2-Ex,KFD2-SR2,KFD2, relay KFD2-SR2-Ex1.W,KFD2-SR2-Ex,KFD2-SR2-E,KFD2-SR,KFD2-S,KFD2,KF,K, KFD2-ST2-EX1.LB,KFD2-ST2-EX1.,KFD2-ST,KFD2,KF,k,

KFD2-ST2-EX1.LB

Pepperl+Fuchs / Pepperl+Fuchs

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Pepperl+Fuchs

قیمت واحد: 20,000,000 ریال

توضیحات:

KFD2-ST2-EX1.LB

P+F

PEPPERL+FUCHS

Switch Amplifier

RELAY

NEW OPEN BOX

محصولات مشابه