نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

KFD2-SD-EX1.48,  واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات KHD3-ICR,Ex 130 300,KHD3-ICR,Ex 130 3,KHD3-ICR,Ex 130,KHD3-ICR,Ex 13,KHD3-ICR,Ex,KHD3-ICR,KHD3-IC,KHD,KH,K, relay KFD2-CR-EX1.30-300,KFD2-CR-EX1.30,KFD2-CR-EX,KFD2-CR-E,KFD2-CR,KFD2,KFD2-SD-EX1.48,KFD2-SD-EX1,KFD2-SD,KFD2,KFD2-SD-EX1.48,  واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات KHD3-ICR,Ex 130 300,KHD3-ICR,Ex 130 3,KHD3-ICR,Ex 130,KHD3-ICR,Ex 13,KHD3-ICR,Ex,KHD3-ICR,KHD3-IC,KHD,KH,K, relay KFD2-CR-EX1.30-300,KFD2-CR-EX1.30,KFD2-CR-EX,KFD2-CR-E,KFD2-CR,KFD2,KFD2-SD-EX1.48,KFD2-SD-EX1,KFD2-SD,KFD2,

KFD2-SD-EX1.48

Pepperl+Fuchs / Pepperl+Fuchs

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Pepperl+Fuchs

قیمت واحد: 30,000,000 ریال

توضیحات:

KFD2-SD-EX1.48

P+F

PEPPERL+FUCHS

relay

NEW OPEN BOX

محصولات مشابه