نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

KFD2-SRA-EX4,  واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات KHD3-ICR,Ex 130 300,KHD3-ICR,Ex 130 3,KHD3-ICR,Ex 130,KHD3-ICR,Ex 13,KHD3-ICR,Ex,KHD3-ICR,KHD3-IC,KHD,KH,K, relay KFD2-SOT-EX2,KFD2-SOT-EX,KFD2-SOT,KFD2-S,KF,K,KFD2-SO,KFD2-SRA-EX4,KFD2-SRA,KFD2, KFD2-SRA-EX4,KFD2-SRA-EX,KFD2-SRA-,KFD2-SR,KFD2,KFD2-SRA-EX4,  واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات KHD3-ICR,Ex 130 300,KHD3-ICR,Ex 130 3,KHD3-ICR,Ex 130,KHD3-ICR,Ex 13,KHD3-ICR,Ex,KHD3-ICR,KHD3-IC,KHD,KH,K, relay KFD2-SOT-EX2,KFD2-SOT-EX,KFD2-SOT,KFD2-S,KF,K,KFD2-SO,KFD2-SRA-EX4,KFD2-SRA,KFD2, KFD2-SRA-EX4,KFD2-SRA-EX,KFD2-SRA-,KFD2-SR,KFD2,

KFD2-SRA-EX4

Pepperl+Fuchs / Pepperl+Fuchs

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Pepperl+Fuchs

قیمت واحد: 70,000,000 ریال

توضیحات:

KFD2-SRA-EX4

P+F

PEPPERL+FUCHS

Switch Amplifier

RELAY

NEW OPEN BOX

محصولات مشابه