نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

KFD2-CD-EX1.32-15,  03-واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات kfd2-cd-ex1.32-15,kfd2-cd-ex1.32-1,kfd2-cd-ex1.32,kfd2-cd-ex1,kfd2-cd-ex,kfd2-cd,kfd2,kf,K,  RELAY  P+FKFD2-CD-EX1.32-15,  03-واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک-پنوماتیک, واردات قطعات kfd2-cd-ex1.32-15,kfd2-cd-ex1.32-1,kfd2-cd-ex1.32,kfd2-cd-ex1,kfd2-cd-ex,kfd2-cd,kfd2,kf,K,  RELAY  P+F

KFD2-CD-EX1.32-15

Pepperl+Fuchs / Pepperl+Fuchs

گروه: برق صنعتی

زیرگروه: رله

زیرزیرگروه: سایر رله ها

برند: Pepperl+Fuchs

قیمت واحد: 30,000,000 ریال

توضیحات:

KFD2-CD-EX1.32-15

PEPPERL+FUCHS

Current/Voltage Driver

RELAY

P+F

NEW OPEN BOX

محصولات مشابه