نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

FMU90-R11CA233AA1A, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT , واردات قطعات FMU90-R11CA212AA3A,FMU90-R11CA212AA3,FMU90-R11CA212A,FMU90-R11CA21,FMU90-R11,FMU90,FMU90-R11, S5009B010E6  FMU90-R11CA212AA3AFMU90-R11CA233AA1A K3001A150E6  S5009B010E6  90...253 V AC     50,60HZ    23VAFMU90-R11CA233AA1A, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT , واردات قطعات FMU90-R11CA212AA3A,FMU90-R11CA212AA3,FMU90-R11CA212A,FMU90-R11CA21,FMU90-R11,FMU90,FMU90-R11, S5009B010E6  FMU90-R11CA212AA3AFMU90-R11CA233AA1A K3001A150E6  S5009B010E6  90...253 V AC     50,60HZ    23VAFMU90-R11CA233AA1A, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور ind.electronics,الکترونیک صنعتی, MEASUREMENT , واردات قطعات FMU90-R11CA212AA3A,FMU90-R11CA212AA3,FMU90-R11CA212A,FMU90-R11CA21,FMU90-R11,FMU90,FMU90-R11, S5009B010E6  FMU90-R11CA212AA3AFMU90-R11CA233AA1A K3001A150E6  S5009B010E6  90...253 V AC     50,60HZ    23VA

FMU90-R11CA233AA1A

Endress+Hauser / Endress+Hauser

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: محصولات Endress+Hauser

زیرزیرگروه: محصولات Endress+Hauser

برند: Endress+Hauser

قیمت واحد: برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید.

توضیحات:

FMU90-R11CA233AA1A

K3001A150E6

90...253 V AC     50/60HZ    23VA

 


 

محصولات مشابه