نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

MDX61B0005-5A3-4-0T, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک MDX61B0005-5A3-4-0T,MDX61B0005-5A3-4-0,MDX61B0005-5A3-4-,MDX61B0005-5A3-4,MDX61B0005-5A3-,MDX61B0005-5A3,MDX61B0005-5A,MDX61B0005-5,MDX61B000,MDX61B00,MDX61B0,MDX61B,MDX61,MDX6,MDX,MD SEW,MOVIDRIVE,TERMODRIVE, DRIVE درایو,موی درایو,ترمو درایو,ترمز,ترمزمقاومت,سیوMDX61B0005-5A3-4-0T, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک MDX61B0005-5A3-4-0T,MDX61B0005-5A3-4-0,MDX61B0005-5A3-4-,MDX61B0005-5A3-4,MDX61B0005-5A3-,MDX61B0005-5A3,MDX61B0005-5A,MDX61B0005-5,MDX61B000,MDX61B00,MDX61B0,MDX61B,MDX61,MDX6,MDX,MD SEW,MOVIDRIVE,TERMODRIVE, DRIVE درایو,موی درایو,ترمو درایو,ترمز,ترمزمقاومت,سیوMDX61B0005-5A3-4-0T, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک MDX61B0005-5A3-4-0T,MDX61B0005-5A3-4-0,MDX61B0005-5A3-4-,MDX61B0005-5A3-4,MDX61B0005-5A3-,MDX61B0005-5A3,MDX61B0005-5A,MDX61B0005-5,MDX61B000,MDX61B00,MDX61B0,MDX61B,MDX61,MDX6,MDX,MD SEW,MOVIDRIVE,TERMODRIVE, DRIVE درایو,موی درایو,ترمو درایو,ترمز,ترمزمقاومت,سیو

MDX61B0005-5A3-4-0T

SEW / SEW

گروه: اتوماسیون صنعتی

زیرگروه: درایو - اینورتر

زیرزیرگروه: درایوها- اینورترها

برند: SEW

قیمت واحد: 180,000,000 ریال

توضیحات:

MDX61B0005-5A3-4-0T

DRIVE

SEW

محصولات مشابه