نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

SQS859.00, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک SQS859.00,SQS859.0,SQS859.,SQS859,SQS85,SQS8,SQS SIEMENS VALVES,ELECTROMOTORIC ACTUATOR شیر,شیرآلات,زیمنسSQS859.00, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک SQS859.00,SQS859.0,SQS859.,SQS859,SQS85,SQS8,SQS SIEMENS VALVES,ELECTROMOTORIC ACTUATOR شیر,شیرآلات,زیمنسSQS859.00, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک SQS859.00,SQS859.0,SQS859.,SQS859,SQS85,SQS8,SQS SIEMENS VALVES,ELECTROMOTORIC ACTUATOR شیر,شیرآلات,زیمنس

SQS859.00

Siemens / Siemens

گروه: هیدرولیک - پنوماتیک

زیرگروه: شیرآلات

زیرزیرگروه: شیرآلات

برند: Siemens

قیمت واحد: 120,000,000 ریال

توضیحات:

SQS859.00

SIEMENS

VALVES

HVAC PRODUCTS

محصولات مشابه