نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

PMC131-A11F1A2H, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک PMC131-A11F1A2H,PMC131-A11F1A2,PMC131-A11F1A,PMC131-A11F1,PMC131-A11F,PMC131-A11,PMC131-A1,PMC131-A,PMC131-,PMC131,PMC13,PMC1 E+H,ENDRESS+HAUSER,PRESSURE TRANSMITTER,PRESSURE اندرس هازر,پرشر ترنسمیتر,پرشرPMC131-A11F1A2H, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک PMC131-A11F1A2H,PMC131-A11F1A2,PMC131-A11F1A,PMC131-A11F1,PMC131-A11F,PMC131-A11,PMC131-A1,PMC131-A,PMC131-,PMC131,PMC13,PMC1 E+H,ENDRESS+HAUSER,PRESSURE TRANSMITTER,PRESSURE اندرس هازر,پرشر ترنسمیتر,پرشرPMC131-A11F1A2H, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک PMC131-A11F1A2H,PMC131-A11F1A2,PMC131-A11F1A,PMC131-A11F1,PMC131-A11F,PMC131-A11,PMC131-A1,PMC131-A,PMC131-,PMC131,PMC13,PMC1 E+H,ENDRESS+HAUSER,PRESSURE TRANSMITTER,PRESSURE اندرس هازر,پرشر ترنسمیتر,پرشر

PMC131-A11F1A2H

Endress+Hauser / Endress+Hauser

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: پرشر/پرشر ترنسمیتر

زیرزیرگروه: انواع پرشر

برند: Endress+Hauser

قیمت واحد: 70,000,000 ریال

توضیحات:

PMC131-A11F1A2H

ENDRESS+HAUSER

PRESSURE TRANSMITTER

محصولات مشابه