نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

NIR-E940NG63Y, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک NIR-E940NG63Y,NIR-E940NG63,NIR-E940NG6,NIR-E940NG,NIR-E940N,NIR-E940,NIR-E94,NIR-E9,NIR-E,NIR-,NIR KOBOLD,LEVEL SWITCHES,TRANSMITTER کوبولد,لول سوییچ,ترنسمیترNIR-E940NG63Y, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک NIR-E940NG63Y,NIR-E940NG63,NIR-E940NG6,NIR-E940NG,NIR-E940N,NIR-E940,NIR-E94,NIR-E9,NIR-E,NIR-,NIR KOBOLD,LEVEL SWITCHES,TRANSMITTER کوبولد,لول سوییچ,ترنسمیترNIR-E940NG63Y, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک NIR-E940NG63Y,NIR-E940NG63,NIR-E940NG6,NIR-E940NG,NIR-E940N,NIR-E940,NIR-E94,NIR-E9,NIR-E,NIR-,NIR KOBOLD,LEVEL SWITCHES,TRANSMITTER کوبولد,لول سوییچ,ترنسمیتر

NIR-E940NG63Y

KOBOLD / KOBOLD

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: لول سوییچ

زیرزیرگروه: لول سوییچ

برند: KOBOLD

قیمت واحد: 160,000,000 ریال

توضیحات:

لول سوییچ موتور دار230و24ولت

NIR-E940NG63Y

KOBOLD

ROTATING LEVEL SWITCHES

24VDC

SPDT 230 VAC 2A

محصولات مشابه