نامی صنعت

محصولات محصولات

استعلام قیمت

NIR-940NG60Y, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک NIR-940NG60Y,NIR-940NG60,NIR-940NG6,NIR-940NG,NIR-940N,NIR-940,NIR-94,NIR-9,NIR-,NIR KOBOLD,LEVEL SWICHES,LEVEL MONITOR,ROTATING LEVEL SWITCHES ,لول مانیتور ,کوبولد,لول سوییچNIR-940NG60Y, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک NIR-940NG60Y,NIR-940NG60,NIR-940NG6,NIR-940NG,NIR-940N,NIR-940,NIR-94,NIR-9,NIR-,NIR KOBOLD,LEVEL SWICHES,LEVEL MONITOR,ROTATING LEVEL SWITCHES ,لول مانیتور ,کوبولد,لول سوییچNIR-940NG60Y, واردات قطعات ,PEPERL FUCHS نامی صنعت,تجهیزات صنعتی,نمایندگی فروش سایر برند ها,نمایندگی فوش ایر برند های ABB,NAMISANAT,IFM,پترو شیمی ,فولاد,شرکت بازرگانی,نامی ,صنعت, سسایر سیستم ها,سیستم ها ,وکانکتور,مانیتور  ind.electronics,الکترونیک صنعتی,Encoders MEASUREMENT ,&INSTRUMENT,اندازه گیری و ابزار دقیق ind.power,برق صنعتی , Induction welding,,جوش القایی, hydraulic-pneumatic,,هیدرولیک NIR-940NG60Y,NIR-940NG60,NIR-940NG6,NIR-940NG,NIR-940N,NIR-940,NIR-94,NIR-9,NIR-,NIR KOBOLD,LEVEL SWICHES,LEVEL MONITOR,ROTATING LEVEL SWITCHES ,لول مانیتور ,کوبولد,لول سوییچ

NIR-940NG60Y

KOBOLD / KOBOLD

گروه: اندازه گیری و ابزاردقیق

زیرگروه: لول سوییچ

زیرزیرگروه: لول سوییچ

برند: KOBOLD

قیمت واحد: 160,000,000 ریال

توضیحات:

لول سوییچ موتور دار230و24ولت

NIR-940NG60Y

KOBOLD

ROTATING LEVEL SWITCHES

230VAC

محصولات مشابه